Odjel ocjene sukladnosti - CE označavanje - CEI-IETA

Go to content

Main menu:

Odjel ocjene sukladnosti - CE označavanje

Odjel ocjene sukladnosti pruža kupcima kompletnu podršku u svezi pripreme tehničke dokumentacije prema zahtjevima Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/13, NN 14/14) i vezanih Pravilnika, te pripreme izjave o sukladnosti i pregleda označavanja proizvoda i uputa za rukovanje.


molimo obratite se na:
tel.: +385 1 2336 786
fax: +385 1 2303 364
e-mail: sukladnost@cei-ieta.hr

© 2017. CEI-IETA d.o.o.
Back to content | Back to main menu