Akreditirano inspekcijsko tijelo - CEI-IETA

Go to content

Main menu:

Akreditirano inspekcijsko tijelo

ISPITIVANJE - OVJERA - ZAKONSKO MJERITELJSTVO

CEI-IETA d.o.o. je inspekcijsko tijelo vrste C akreditirano od Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020 za inspekciju mjerila otpora, mjerila brzine vozila u cestovnome prometu, uređaja za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika i taksimetara.

Mjeriteljski laboratorij CEI-IETA ovlašten je od Državnog zavoda za mjeriteljstvo (DZM - brojčana oznaka 54), važećim rješenjem o ovlaštenju od 14. veljače, 2017. za:
  1. Mjerila koja se upotrebljavaju za ispitivanje električnih instalacija
  2. Uređaji za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika
  3. Mjerila brzine u cestovnom prometu
  4. Taksimetri


Potvrda i prilog potvrdi o akreditaciji br: 6551

Klasa: 383-02/16-75/008

Urbroj: 569-04/6-17-20
Datum izdanja: 20. veljače, 2017.

Rješenje Dražavnog zavoda za mjeriteljstvo
Klasa: UP/I-034-02/17-02/02
Urbroj: 558-02-01-01/1-16-5
Datum izdanja: 14. veljače, 2017.

molimo obratite se na:
tel.: +385 1 2310 966
fax: +385 1 2310 955
e-mail: mjerlab@cei-ieta.hr
© 2017. CEI-IETA d.o.o.
Back to content | Back to main menu