Ispitivanja el. sigurnosti - CEI-IETA

Go to content

Main menu:

Ispitivanja el. sigurnosti

U području ispitivanja el. sigurnosti akreditirane su ispitne metode iz slijedećih normi:

 • HRN EN 60065 Audio, video i slični elektronički uređajiSigurnosni zahtjevi

 • HRN EN 60335-1Kućanski i slični električni aparatiSigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi

 • HRN EN 60598-1 – Svjetiljke – 1. dio: Opći zahtjevi i ispitivanja

 • HRN EN 60950-1 – Oprema informacijske tehnologije – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi

 • HRN EN 62368-1 – Oprema audio / video, informacijske i komunikacijske tehnologije – 1. dio: Zahtjevi sigurnosti

 • HRN EN 62560 – Žarulje sa svjetlećim diodama s vlastitom predspojnom napravom za napone veće od 50 V – Sigurnosni zahtjevi

 • HRN EN 60695-10-2 – Ispitivanje na opasnost od požara – Dio 10-2: Nenormalna toplina – Metode ispitivanja pritiskom kugle


U laboratoriju se provode ispitivanja i prema ostalim srodnim normama u cilju utvrđivanja sukladnosti s Pravilnikom o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN br. 43/16) odnosno europske Low Voltage Directive 2014/35/EU (LVD Directive):

 • ispitivanja vezana na označavanje i upute

 • opća električna ispitivanja

 • visokonaponska ispitivanja izolacije

 • merenje struje dodira i odvoda

 • mjerenje otpora zaštinog uzemljenja

 • temperaturna ispitivanja

 • klimatska ispitivanja

 • mehanička ispitivanja

 • ispitivanja zaštite osigurane kućištima

 • ispitivanja zapaljivostimolimo obratite se na:
tel.: +385 1 2323 684
fax: +385 1 2310 955
e-mail: sig@cei-ieta.hr© 2017. CEI-IETA d.o.o.
Back to content | Back to main menu