Ispitni laboratorij

Ispitni laboratorij


Područje radaispitnog laboratorija

Ispitni laboratorij CEI-IETA radi u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 za ispitivanja sigurnosti (LVD) elektroničkih i električnih proizvoda.

Područje ispitivanja pokriva ispitne metode iz slijedećih normi:

 • HRN EN 60065 – Audio, video i slični elektronički uređaji – Sigurnosni zahtjevi
 • HRN EN 60335-1 – Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi
 • HRN EN 60598-1 – Svjetiljke – 1. dio: Opći zahtjevi i ispitivanja
 • HRN EN 60950-1 – Oprema informacijske tehnologije – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi
 • HRN EN 62368-1 – Oprema audio / video, informacijske i komunikacijske tehnologije – 1. dio: Zahtjevi sigurnosti
 • HRN EN 62560 – Žarulje sa svjetlećim diodama s vlastitom predspojnom napravom za napone veće od 50 V – Sigurnosni zahtjevi
 • HRN EN 60695-10-2 – Ispitivanje na opasnost od požara – Dio 10-2: Nenormalna toplina – Metode ispitivanja pritiskom kugle

Kvaliteta rada u ispitnom laboratoriju CEI-IETA redovito se provjerava kroz sudjelovanja u međunarodnim programima međulaboratorijskih usporedaba (zahtjevi iz ISO/IEC gude 25 i HRN EN ISO/IEC 17025).

Ispitni laboratorij CEI-IETA redovito sudjeluje u međunarodnim programima koje organizira IFM Quality Services, tvrtka koja je akreditirana za organizaciju međulaboratorijskih usporedbi (ISO/IEC 17043) i navedena je kao IECEE – CTL (Worldwide System for Conformity Testing and Certification of Electrotehnical Equipment and and Components – Committee of Testing Laboratories) referenca za takav način kontrole kvalitete rada u laboratorijima. Uobičajeni broj laboratorija koji sudjeluje u tim programima veći je od 200 a po dosadašnjim postignutim rezultatima ispitni laboratorij CEI-IETA spada u sam vrh (Z score).

Na regionalnom planu, ispitni laboratorij CEI-IETA ima odličnu višegodišnju suradnju s LMK laboratorijem elektrotehničkog fakulteta u Ljubljani (University of Ljubljana, Faculty of Electrical Enginering – Laboratory of Metrology and Quality) u što su uključene i bilateralne međulaboratorijske usporedbe sukladno s ILAC-G13 i EN ISO/IEC 17043.

Ispitivanjaelektričnesigurnosti

U laboratoriju se provode ispitivanja i prema ostalim srodnim normama u cilju utvrđivanja sukladnosti s Pravilnikom o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica odnosno europske Low Voltage Directive (LVD Directive):

 • ispitivanja vezana na označavanje i upute
 • opća električna ispitivanja
 • visokonaponska ispitivanja
 • ispitivanja izolacije
 • mjerenje struje dodira i odvoda
 • mjerenje otpora zaštitnog uzemljenja
 • temperaturna ispitivanja
 • klimatska ispitivanja
 • mehanička ispitivanja
 • ispitivanja zaštite osigurane kućištima
 • ispitivanja zapaljivosti

Kontakt

Molimo obratite se na: tel.: +385 1 2323 684 fax: +385 1 2310 955 e-mail: sig@cei-ieta.hr, emc@cei-ieta.hr

Ili rezerviratje svoj termin, postavite upit, tražite dodatne informacije …
(* polja moraju biti ispunjena prije slanja)