SOVERON proizvođača Rohde & Schwarz donosi tehnološku neovisnost i suverenitet digitalnih komunikacija

Rohde & Schwarz još je jednom je demonstrirao svoje vještine te se dokazao kao partner sustava i integrator koji planira, razvija i implementira sigurnu komunikacijsku arhitekturu i mrežu. SOVERON pruža digitalni suverenitet u svim lancima zapovijedanja u svim granama oružanih snaga.

Soveron

Suverenitet digitalnih komunikacija i tehnološka neovisnost krucijalan su uvjet za sve vladine organizacije koje koriste potencijalno sigurnosno ugrožene aplikacije. SOVERON proizvođača Rohde & Schwarz nudi klijentima unutar državnog sigurnosnog sektora sigurnu mrežnu arhitekturu visokih performansi koja se sastoji od najsuvremenijeg inovativnog hardvera i softvera, kriptologije i pametnog usmjeravanja (intelligent routing). Uzima u obzir sigurnosne i nacionalne interese te omogućava klijentima da ostvare informacijsku superiornost.

Osnova značajka SOVERON-a je Rohde & Schwarz SDR tehnologija bazirana na Software Communications Architecture (SCA). SOVERON SDR-ovi implementiraju se kao otvorene platforme sa strogim odvajanjem između hardvera (radija) i softvera (valnih oblika). Ovakav dizajn omogućava da se SCA-bazirani valni oblici (kao što je SOVERON WAVE), kao i valni oblici trećih strana prenesu na radio, štiteći tako investicije korisnika i osiguravajući kompatibilnost s postojećim radio sustavima. Budući korisnici mogu stvarati i mijenjati ugrađenu enkripciju, kao i valne oblike te mogu postaviti sigurne komunikacijske kanale kako bi osigurali interoperabilnost između različitih grana oružanih snaga te između različitih nacija.

Rohde & Schwarz SDR obitelj uključuje i uređaj SOVERON D, proizvod koji je stvoren u okviru zajedničkog projekta radijskog sustava njemačkih oružanih snaga (SVFuA).

SOVERON osigurava jednostavnu integraciju postojećih i novih sustava i proizvoda, a koja je neovisna o platformi. Rohde & Schwarz razvija i proizvodi ključne komponente ‘in house’ tako da su korisnici neovisni o tehnologijama i rješenjima trećih strana.

Za sve upite vezane uz novi proizvod Rohde & Schwarza-a, kao I za sve ostale upite, obratite nam se na e-mail: mateja.kakarigi@cei-ieta.hr ili na broj telefona +385 91 44 00 211.